6 Bài Lý Luận Chính Trị

Thứ năm - 07/03/2013 15:59
Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VIII và Hướng dẫn công tác giáo dục lý luận chính trị của Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương Đảng năm 2003 - 2004, Ban Bí thư Trung ương Đoàn và Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương Đảng thống nhất hướng dẫn tổ chức triển khai học tập lý luận chính trị trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên với nội dung sau:
I- Mục đích, yêu cầu:

1. Đẩy mạnh việc học tập, nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong đoàn viên, thanh niên (ĐVTN), qua đó góp phần xây dựng nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của tuổi trẻ; hình thành bản lĩnh chính trị cho thanh niên, kiên quyết đấu tranh làm thất bại “Âm mưu diễn biến hòa bình” và sự chống phá của các thế lực thù địch.

2. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về hành động của tuổi trẻ trong việc thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

3. Việc học tập lý luận chính trị trong ĐVTN là nhiệm vụ quan trọng, tiến hành thường xuyên, liên tục, đảm bảo tính khoa học, phải được tổ chức rộng khắp ở các cơ sở Đoàn, phù hợp với thực tiễn công tác của từng đối tượng thanh niên, gắn liền với sinh hoạt chính trị “Tuổi trẻ với tư tưởng Hồ Chí Minh”.

II- Nội dung: Học tập 6 bài lý luận chính trị (LLCT) do Trung ương Đoàn và Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương Đảng phối hợp biên soạn, gồm:

Bài 1: Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và của cách mạng Việt Nam.

Bài 2: Đảng Cộng sản Việt Nam - nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Bài 3: Đi lên chủ nghĩa xã hội - con đường mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn.

Bài 4: Đường lối phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh ở nước ta trong tình hình mới.

Bài 5: Hệ thống chính trị ở nước ta.

Bài 6: Phát huy truyền thống vẻ vang, tuổi trẻ Việt Nam thi đua học tập, lao động sáng tạo, xung kích, tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tải tài liệu học tập tại đây
Tài tài liệu hỏi đáp tại đây


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Video
Tiện ích
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây