[HD] Sinh hoạt chủ điểm chủ đề tháng 04 - 05/2014

Thứ ba - 01/04/2014 08:35
HƯỚNG DẪN
Tổ chức sinh hoạt chủ điểm tháng 4-5/2014
chủ đề “Âm vang Điện Biên – Hào khí tuổi trẻ”
---------------
 
Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2014 với chủ đề “Năm thanh niên tình nguyện” và hướng tới kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2014), Ban Thường vụ Đoàn Trường hướng dẫn các Liên chi Đoàn, Chi đoàn tổ chức sinh hoạt chủ điểm tháng 4-5/2014 như sau:
 
I.  ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, HÌNH THỨC SINH HOẠT:
 
1.     Đối tượng tham gia: Đoàn viên các chi đoàn cơ sở, chi đoàn bộ phận thuộc  quận, huyện Đoàn và tương đương; Đoàn cơ sở trực thuộc Thành Đoàn. (Lưu ý: Tỷ lệ đoàn viên Chi đoàn tham gia sinh hoạt phải đạt từ 80% trở lên).
 
2.  Nội dung sinh hoạt:

- Tìm hiểu về ý nghĩa, giá trị lịch sử vĩ đại của Chiến thắng Điện Biên Phủ, về truyền thống yêu nước của dân tộc ta, ghi nhận công lao đóng góp, sự hy sinh cao cả của các thế hệ cha anh đi trước, nhất là những người trực tiếp tham gia trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Qua đó khơi dậy lòng tự hào dân tộc, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của tuổi trẻ đối với các thế hệ cha anh đã hy sinh xương máu vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát huy tinh thần Điện Biên Phủ dám nghĩ, biết làm; cổ vũ động viên thế hệ trẻ phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần độc lập, ý chí tự chủ, tự cường của dân tộc ta; tích cực đóng góp công sức, trí tuệ vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay.

- Tuyên truyền, học tập các tấm gương anh hùng, chiến sĩ trẻ tuổi đã làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.

- Kết hợp việc tổ chức sinh hoạt chủ điểm trong toàn Đoàn với phát động thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, hướng dẫn và đề nghị đoàn viên, Chi đoàn đăng ký các nội dung, phần việc thiết thực nhằm thể hiện tinh thần xung kích, sáng tạo và tình nguyện tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị.
 
3.     Hình thức sinh hoạt:

Tùy theo tình hình thực tế của đơn vị, Ban chấp hành chi đoàn có thể chủ động lựa chọn một trong các hình thức sau để tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm:

-       Tổ chức nghe nói chuyện truyền thống: Ban chấp hành chi đoàn mời báo cáo viên nói chuyện với đoàn viên chi đoàn về các chuyên đề, sự kiện lịch sử hoặc giao lưu, trò chuyện, gặp gỡ các nhân chứng lịch sử, đặc biệt là các nhân chứng trực tiếp tham gia trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Có thể lồng ghép chiếu phim tư liệu về các sự kiện lịch sử, các Anh hùng liệt sĩ trẻ tuổi tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ; tổ chức tham quan các bảo tàng, hành trình đến các địa chỉ đỏ.

-       Tổ chức tọa đàm, diễn đàn, hội thi về nội dung sinh hoạt liên quan đến chủ đề “Âm vang Điện Biên – Hào khí tuổi trẻ”, gắn với việc phát động đoàn viên tìm hiểu, học tập truyền thống, lịch sử đất nước, lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh, truyền thống Đoàn qua các thời kỳ. Tổ chức thi tìm hiểu về các chiến dịch tiêu biểu như Đông Xuân 1953-1954, chiến dịch Điện Biên Phủ 1954, cuộc đời và sự nghiệp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

-       Kết hợp sinh hoạt Chi đoàn chủ điểm với tổ chức các Ngày đoàn viên cùng hành động: Các Chi đoàn xây dựng các nội dung sinh hoạt của Chi đoàn kết hợp với việc phát động đăng ký, thực hiện các công trình thanh niên, chương trình Rèn luyện đoàn viên; tham gia xây dựng văn minh đô thị, phát động các hành vi ứng xử văn hóa nơi công cộng, trong công sở… đề xuất giải pháp cụ thể tham gia giải quyết những khó khăn tại địa phương, đơn vị trong từng lĩnh vực chuyên môn cụ thể.

-       Đối với những Chi đoàn do điều kiện đặc thù (về thời gian công tác, nhiệm vụ chuyên môn, công trình xa …) khó tập hợp đoàn viên, có thể tổ chức sinh hoạt chủ điểm thông qua hình thức trao đổi trực tuyến, phát thanh thanh niên… nhưng phải đảm bảo chuyển tải các nội dung theo yêu cầu về mặt nội dung của hướng dẫn.

-       Ban Thường vụ Thành Đoàn khuyến khích các đơn vị ứng dụng công nghệ thông tin, các loại hình trực quan sinh động, thiết kế các sản phẩm tuyên truyền nhân kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.
 
4.      Tài liệu tham khảo:
-         Sách Lịch sử cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp 1945-1954, tập II, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, 1995.
-         Sách Đại tướng Võ Nguyên Giáp với chiến dịch Điện Biên Phủ, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, 2004.
-         Sách Điện Biên Phủ - Năm điều kỳ diệu chưa từng có trong lịch sử chiến tranh, NXB Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2010.
-         Sách Một số văn kiện chỉ đạo chiến cục Đông Xuân 1953-1954 và chiến dịch Điện Biên Phủ, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, 2004.
-         Sách Đại tướng Võ Nguyên Giáp với chiến dịch Điện Biên Phủ, âm vang Điện Biên Phủ - 60 năm nhìn lại, NXB Thời đại, 2014.
-         Đĩa tuyên truyền về Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (do Ban Tuyên giáo Thành Đoàn cung cấp).
-         Đĩa hướng dẫn sinh hoạt Chi đoàn chủ điểm tháng 5 (do Ban Tuyên giáo Thành Đoàn cung cấp).
-         Các tư liệu như sách, báo, hình ảnh, phim ảnh về chiến dịch Điện Biên Phủ, về Đại tướng Võ Nguyên Giáp, truyền thống lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh, truyền thống địa phương, đơn vị,…
-         Ngoài ra, tùy từng chủ đề, nội dung cụ thể, Ban chấp hành các Chi đoàn có thể chủ động tìm, tham khảo những tài liệu phù hợp có liên quan.
 
II.  BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1.     Cấp Chi đoàn:

a.   Công tác chuẩn bị:
-  Ban Chấp hành chi đoàn xây dựng chương trình sinh hoạt chi đoàn chủ điểm theo thời gian quy định, tham khảo, chuẩn bị các tài liệu có liên quan đến buổi sinh hoạt.
-  Ban Chấp hành chi đoàn có buổi hội ý, thảo luận và thống nhất về nội dung, thời gian, địa điểm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng Ủy viên Ban Chấp hành, các đoàn viên trong chi đoàn (điều khiển chương trình, công tác tổ chức, hậu cần, trang trí…) nhằm đảm bảo cho sinh hoạt chi đoàn chủ điểm diễn ra thành công.
-  Ban Chấp hành chi đoàn báo cáo xin ý kiến Đoàn trường, Đoàn khoa trước khi tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm.
-  Ban Chấp hành chi đoàn thông báo trước cho đoàn viên biết về thời gian, địa điểm và phổ biến trước chủ đề, nội dung của buổi sinh hoạt cho đoàn viên chuẩn bị, phân công nhiệm vụ cho từng đoàn viên; yêu cầu đoàn viên tham dự đông đủ.
-   Ban Chấp hành chi đoàn lưu ý công tác truyền thông, tuyên truyền nhằm giới thiệu rộng rải nội dung buổi sinh hoạt chủ điểm của chi đoàn cho cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể, thanh thiếu niên, nhân dân, người lao động tại địa phương, đơn vị. Sau buổi sinh hoạt chủ điểm, Ban Chấp hành các chi đoàn chú ý thông tin kết quả , hình ảnh buổi sinh hoạt trên website, bảng tin, tờ tin, tập san hoặc các hình thức tuyên truyền cổ động trực quan khác; đồng thời ghi nhận ý kiến phản hồi, đánh giá của đoàn viên nhằm rút kinh nghiệm cho công tác tổ chức các buổi sinh hoạt chi đoàn chủ điểm sau tốt hơn.

b.  Bố cục chương trình:
-   Ổn định tổ chức, sinh hoạt tập thể.
-  Tuyên bố lý do – Giới thiệu đại biểu, nêu ý nghĩa, chủ đề sinh hoạt Chi đoàn chủ điểm.
-  Định hướng nội dung sinh hoạt, các yêu cầu đối với đoàn viên.
-  Đoàn viên tham gia sinh hoạt phát biểu, thảo luận, trao đổi ý kiến, cảm nhận, suy nghĩ và nêu ra những hành động cụ thể liên quan đến chủ đề.
-  Đúc kết nội dung buổi sinh hoạt Chi đoàn chủ điểm, trao đổi các nội dung cần thực hiện, các công trình, phần việc của Chi đoàn.
 
2.  Liên chi Đoàn khoa:
-  Định hướng, hướng dẫn và chỉ đạo các chi đoàn thực hiện tốt đợt sinh hoạt chủ điểm. Hỗ trợ tài liệu, các nội dung liên quan đến buổi sinh hoạt.
-  Phân công cán bộ Đoàn cấp khoa kiểm tra, đôn đốc, tham dự các buổi sinh hoạt chi đoàn chủ điểm của các chi đoàn trực thuộc.
-  Báo cáo kết quả tổ chức sinh hoạt chủ điểm trong báo cáo tháng 5/2014 gửi về Văn phòng Đoàn Trường từ ngày 20/5 đến ngày 25/5/2014.

Căn cứ hướng dẫn này, Ban Thường vụ Đoàn Trường đề nghị các Liên chi Đoàn khoa định hướng, hướng dẫn, kiểm tra và đôn đốc các Chi đoàn tại đơn vị tổ chức sinh hoạt Chi đoàn chủ điểm một cách nghiêm túc, hiệu quả.

Tác giả bài viết: Ban Tuyên Giáo

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Video
Tiện ích
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây