[HD] Tổ chức Đại hội Chi đoàn

Thứ tư - 01/10/2014 10:37
Căn cứ vào Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và hướng dẫn của BCH Trung ương Đoàn, Ban chấp hành Đoàn trường Cao đẳng CNTT Tp. HCM quy định và hướng dẫn một số vấn đề về tổ chức đại hội chi đoàn như sau:
Căn cứ vào Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và hướng dẫn của BCH Trung ương Đoàn, Ban chấp hành Đoàn trường Cao đẳng CNTT Tp. HCM quy định và hướng dẫn một số vấn đề về tổ chức đại hội chi đoàn như sau:

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

1. Toàn bộ các hoạt động của đại hội chi đoàn phải thực hiện theo đúng Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các quy định của Trung ương Đoàn và của BCH Đoàn trường.

2. Đại hội Chi đoàn có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá hoạt động của chi đoàn trong một nhiệm kỳ, đề ra phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ sau, bầu ban chấp hành mới để lãnh đạo hoạt động của chi đoàn giữa 2 kỳ đại hội và bầu đại biểu dự đại hội đoàn trường.

3. Việc tham gia đại hội là nhiệm vụ của mọi đoàn viên. BCH chi đoàn phân công nhiệm vụ cụ thể theo khả năng của đoàn viên, tránh ôm đồm công việc để không xảy ra tình trạng đoàn viên thờ ơ, không thấy được trách nhiệm của bản thân đối với sinh hoạt chính trị quan trọng này. Đại hội chi đoàn chỉ tiến hành khi có ít nhất 2/3 số đoàn viên trong chi đoàn tham dự.

4. UVBCH thay mặt BCH Đoàn trường chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo, dự và đôn đốc, kiểm tra… đại hội của các chi đoàn. Tuyệt đối không để xảy ra hiện tượng chi đoàn tổ chức đại hội mà không có đại diện chính thức của Đoàn cấp trên dự, chỉ đạo.  

5. UVBCH Đoàn trường được ủy quyền phải duyệt toàn bộ nội dung của đại hội của các chi đoàn, trong đó lưu ý các vấn đề: trang trí, các báo cáo, chương trình đại hội, nhân sự BCH chi đoàn nhiệm kỳ mới.

6. Đại hội chi đoàn được tiến hành trong 1 buổi, tổ chức đại hội phải đảm bảo đúng giờ, nghiêm túc, ngắn gọn, đầy đủ, tiết kiệm. Đoàn viên dự đại hội phải mặc trang phục lịch sự ( khuyến khích mặc lễ phục: nữ áo dài; nam sơ mi trắng, quần sẫm màu, thắt cà vạt); phải gương mẫu, tự giác, không nói chuyện riêng, không làm việc riêng, không sử dụng bia rượu, thuốc lá. Phát huy dân chủ, ưu tiên cho việc thảo luận các báo cáo, tránh hiện tượng đại biểu mời phát biểu nhiều hơn đoàn viên trong chi đoàn. 

II. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ: Để đại hội chi đoàn thành công, chi đoàn cần làm tốt công tác chuẩn bị, bao gồm:

- Lập kế hoạch tổ chức đại hội trên cơ sở định hướng chỉ đạo của Đoàn cấp trên. Kế hoạch cần xác định rõ: thời gian, địa điểm, các nội dung chính trong đại hội và phân công người chuẩn bị.

- BCH chi đoàn dự thảo báo cáo kết quả hoạt động chi đoàn trong nhiệm kỳ qua, bản kiểm điểm của BCH chi đoàn trong việc lãnh đạo chi đoàn nhiệm kỳ qua; phương hướng hoạt động của chi đoàn trong nhiệm kỳ tới. Chuẩn bị đề án nhân sự BCH mới. Xây dựng các văn bản phục vụ đại hội: chương trình đại hội; kịch bản chi tiết; mẫu phiếu bầu; mẫu biên bản bầu cử; mẫu giấy mời, mẫu nghị quyết đại hội; mẫu biên bản đại hội. Phân công chuẩn bị trước ít nhất 3 ý kiến tham luận về các mảng học tập; đời sống, phong trào; rèn luyện đoàn viên. Chuẩn bị các tiết mục văn nghệ xen giữa chương trình...

- Đăng ký lịch tổ chức, báo cáo trình các tài liệu của đại hội tới CVHT, BCH Đoàn Trường. Đóng dấu của BCH đoàn trường vào các tờ phiếu bầu cử. Sau khi duyệt, nếu được CVHT, BCH Đoàn Trường đồng ý mới được tiến hành đại hội.

- Triệu tập Đoàn viên dự đại hội, phân công đoàn viên thực hiện các khâu trong tổ chức đại hội (trang trí, chương trình chi tiết, các hoạt động trước, trong và sau đại hội,…) để đại hội chi đoàn thực sự là một sinh hoạt chính trị quan trọng, thể hiện ý thức trách nhiệm của từng đoàn viên.

III. CÁCH THỨC TỔ CHỨC

- Thời gian: thời điểm tổ chức đại hội phải phù hợp quy định của Đoàn trường, thuận lợi cho đoàn viên của chi đoàn tham dự đầy đủ.

- Địa điểm: tổ chức tại phòng học.

- Làm đơn mượn phòng học có chữ ký của CVHT gửi thầy Đông – Phòng Quản Lý Đào Tạo. Nhớ cam kết giữ gìn trật tự, vệ sinh sạch sẽ, đền bù nếu gây mất, hỏng hóc thiết bị phòng học.

- Khách mời: đại diện Đoàn cấp trên, cấp ủy chi bộ Sinh viên, CVHT, các chi đoàn bạn, các đơn vị kết nghĩa (nếu có).

- Trang trí, đảm bảo các yêu cầu cơ bản: Cờ Tổ quốc, tượng Bác (hoặc ảnh Bác), cờ Đoàn (hoặc huy hiệu Đoàn). Chú ý: cờ Đoàn hoặc huy hiệu Đoàn không treo cao hơn cờ Tổ quốc; tượng hoặc ảnh Bác đặt chính giữa và không đặt cao hơn cờ Tổ quốc, cờ Đoàn.
                      
- Bàn làm việc của Đoàn chủ tịch, Tổ Thư ký, khách mời nên có khăn phủ và hoa.

- Hội trường nên trang trí một số khẩu hiệu, tranh ảnh cổ động tuyên truyền.

- Nên có nước uống cho đại biểu. Nếu có hoa quả, bánh kẹo thì chỉ được dùng khi đại hội kết thúc. Tuyệt đối không được bày ra bàn trong khi đại hội diễn ra.


IV. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI: Đại hội chi đoàn tiến hành theo trình tự sau:

- Chào cờ- Quốc ca- Đoàn ca.

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

- Bầu Đoàn chủ tịch đại hội, Đoàn chủ tịch giới thiệu thư ký của đại hội.

- Đoàn chủ tịch công bố chương trình đại hội.

- Đoàn chủ tịch trình bày báo cáo của Ban chấp hành đánh giá tình hình tổ chức và hoạt động nhiệm kỳ qua, chương trình công tác nhiệm kỳ tới và bản kiểm điểm Ban chấp hành.

- Đại hội thảo luận báo cáo, phương hướng, bản kiểm điểm.

- Đại diện cấp ủy chi bộ, Đoàn cấp trên, CVHT phát biểu ý kiến

- Đoàn chủ tịch công bố Ban chấp hành cũ hết nhiệm kỳ, đại hội tiến hành bầu Ban chấp hành mới; trình bày yêu cầu, cơ cấu, tiêu chuẩn Ủy viên Ban chấp hành mới. Giới thiệu nhân sự dự kiến của Ban chấp hành cũ và hướng dẫn đại hội ứng cử, đề cử vào danh sách bầu Ban chấp hành mới. Chủ tọa đại hội trả lời, giải thích những ý kiến của đoàn viên, quyết định cho rút tên hoặc không cho rút tên khỏi danh sách bầu cử. Đại hội biểu quyết thống nhất danh sách bầu cử.

- Bầu tổ bầu cử. Tổ bầu cử hướng dẫn thể lệ bầu cử.

- Tiến hành bầu cử, công bố kết quả, Ban chấp hành mới ra mắt.

- Đại hội tiến hành bầu đại biểu dự Đại hội đoàn cấp trên. Đoàn chủ tịch trình bày yêu cầu, tiêu chuẩn của đại biểu đi dự đại hội đoàn cấp trên. Giới thiệu nhân sự dự kiến của Ban chấp hành cũ và hướng dẫn đại hội ứng cử, đề cử vào danh sách bầu. Chủ tọa đại hội trả lời, giải thích những ý kiến của đoàn viên, quyết định cho rút tên hoặc không cho rút tên khỏi danh sách bầu. Đại hội biểu quyết thống nhất danh sách bầu cử.

- Bầu tổ bầu cử. Tổ bầu cử hướng dẫn thể lệ bầu cử.

- Tiến hành bầu cử, công bố kết quả.

- Khen thưởng (nếu có)

- Thông qua nghị quyết của đại hội.

- Bế mạc đại hội.
 
V. NHIỆM VỤ CHÍNH CỦA TỪNG BỘ PHẬN

1. Đoàn chủ tịch đại hội: điều hành đại hội theo chương trình đã được thảo luận, thống nhất; hướng dẫn cho đoàn viên thảo luận, biểu quyết văn kiện đại hội; lãnh đạo việc bầu cử, quyết định cho rút tên hay không cho rút tên trong danh sách ứng cử; giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình diễn ra đại hội,…
Đoàn chủ tịch cần phải là những đồng chí có khả năng tổ chức, điều hành, có uy tín và nắm chắc nguyên tắc điều lệ. Cơ cấu Đoàn chủ tịch nên có 3 đồng chí và có cả ủy viên BCH cũ, nhân sự dự kiến tham gia BCH mới. Việc bầu Đoàn chủ tịch tiến hành bằng hình thức biểu quyết.

2. Thư ký đại hội: ghi biên bản đại hội, tổng hợp ý kiến phát biểu và các biểu quyết trong đại hội, giúp việc cho đoàn chủ tịch. Thư ký có 1 hoặc 2 đồng chí và được Đoàn chủ tịch giới thiệu.
3. Tổ bầu cử: hướng dẫn thể lệ bầu cử, chuẩn bị phiếu bầu hợp lệ, kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử, làm biên bản bầu cử. Tổ bầu cử thường gồm 3 đồng chí, được đại hội bầu bằng hình thức biểu quyết. Các đồng chí có tên trong Danh sách bầu cử BCH không được tham gia làm việc trong Tổ bầu cử.

VI. VIỆC BẦU CỬ TẠI ĐẠI HỘI 

1. Nguyên tắc bầu cử trong đại hội:

- Khi bầu cử hay biểu quyết phải có quá ½ số phiếu bầu (kể cả phiếu hợp lệ và không hợp lệ) hoặc quá ½ số người có mặt tán thành thì người được bầu mới trúng cử và nghị quyết mới có giá trị.

- Trường hợp bầu lần thứ nhất chưa đủ số lượng đã quyết định thì phải tiếp tục bầu lần thứ hai để lựa chọn trong số còn lại của danh sách ứng cử. Nếu bầu lần thứ hai vẫn chưa đủ thì việc có tiếp tục bầu nữa hay không do đại hội quyết định.

- Trường hợp số người được quá ½ số phiếu bầu nhiều hơn số lượng được bầu thì chỉ lấy đủ số lượng được bầu và lấy từ người cao phiếu nhất trở xuống.

- Trường hợp số cuối cùng của số lượng người định bầu có 2 người trở lên và có số phiếu bằng nhau thì phải tổ chức bầu lại trong số những người đó chọn lấy người cao phiếu nhất. Người trúng cử trong số đó cũng phải có quá nửa số phiếu bầu.

2. Bầu ban chấp hành mới:

Bầu BCH mới được tiến hành bằng hình thức bỏ phiếu kín. Chi đoàn có từ 3 – 8 đoàn viên: bầu bí thư, nếu cần thiết có thể bầu thêm 01 phó bí thư. Chi đoàn có từ 9 đoàn viên trở lên: bầu 03 ủy viên BCH, trong đó có Bí thư và một Phó Bí thư. 

Đại hội chi đoàn bầu các ủy viên BCH. Việc phân công chức danh bí thư, phó bí thư do BCH mới quyết định trong hội nghị BCH (có ý kiến BCH Đoàn Trường).
 
VII. THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ ĐOÀN TRƯỜNG CHUẨN Y KẾT QUẢ ĐẠI HỘI

- Sau đại hội, chậm nhất 1 tuần BCH chi đoàn tiến hành họp phân công nhiệm vụ các ủy viên BCH do bí thư chi đoàn cũ triệu tập.

- Hồ sơ đề nghị Đoàn trường chuẩn y kết quả đại hội bao gồm: Biên bản đại hội chi đoàn; Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu bầu BCH chi đoàn; Biên bản họp phân công BCH và Danh sách trích ngang BCH mới; Công văn đề nghị chuẩn y BCH chi đoàn khóa mới; Trích ngang Đại biểu dự đại hội đoàn cấp trên; Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ cũ và Phương hướng nhiệm kỳ mới. Hồ sơ trên đựng trong bì nhựa có nút và ghi rõ tên chi đoàn phía ngoài.

Hướng dẫn này được thực hiện từ năm học 2014 – 2015 trở đi đối với cả các chi đoàn trong toàn trường. Đề nghị các chi đoàn nghiêm túc triển khai thực hiện. Mọi thắc mắc xin liên hệ tại Văn phòng đoàn – Lầu 5 Trường; website www.doanthanhnienitc.com; Email: doantn@itc.edu.vn; Số điện thoại 083.601 2238

VII. VĂN BẢN ĐẠI HỘI

1. DanhMucVanBanDH.doc

2. HD03_ToChucDHCD.doc
3. Mau_BauDBduDHDoanKhoa.doc

4. Mau_BBDaiHoi.docx
5. Mau_BBHopLan1.docx
6. Mau_BBKiemPhieu.doc
7. Mau_ChuanY.docx
8. Mau_NghiQuyetDH.docx
9. Mau_TrichNgangBCH.docx
10. Mau_UngCuBCHCDoan.docx
11. TheLeBauCu.doc

 

Tác giả bài viết: Ban Tổ chức

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Video
Tiện ích
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây