[HD] Sinh hoạt Chi đoàn Chủ điểm tháng 03/2013

Thứ hai - 11/03/2013 23:21
Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2013 với chủ đề “Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục của Đoàn”, hướng tới kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931-26/03/2013).
HƯỚNG DẪN
Tổ chức sinh hoạt chủ điểm tháng 3/2013
chủ đề “Tiếp bước truyền thống, xây dựng tương lai”
 
 
I.  ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, HÌNH THỨC SINH HOẠT:
 
1.      Đối tượng tham gia: Đoàn viên các chi đoàn cơ sở, chi đoàn bộ phận thuộc  tất cả các khu vực.
 
2.   Nội dung sinh hoạt:

- Tìm hiểu truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc, lịch sử hơn 4000 năm dựng nước và giữ nước, truyền thống hơn 300 năm Sài Gòn – Gia Định – TP.Hồ Chí Minh, truyền thống tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Qua đó phát huy truyền thống yêu nước, đạo lý uống nước nhớ nguồn, truyền thống lịch sử và cách mạng của dân tộc, tinh thần đoàn kết, lòng tự hào, tự tôn dân tộc; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
- Tìm hiểu truyền thống lịch sử địa phương, đơn vị, truyền thống ngành nghề. Xác định vị trí, vai trò, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, phát huy truyền thống yêu nước, cách mạng kiên cường, bất khuất của các thế hệ đoàn viên, thanh niên; nêu cao lòng tự hào về truyền thống cách mạng, ý chí quyết tâm xây dựng thành phố, đất nước giàu đẹp, văn minh.
- Tham gia hiến kế, đề xuất các giải pháp để thực hiện hiệu quả chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần X, Nghị quyết Đại hội Đoàn Thành phố lần IX, nhiệm kỳ 2012 – 2017 và Nghị quyết Đại hội Đoàn tại từng đơn vị. Qua đó đăng ký thực hiện các công trình thanh niên của Chi đoàn, các phần việc của đoàn viên, thanh niên tham gia xây dựng, phát triển địa phương, đơn vị.
 
3.      Hình thức sinh hoạt:

Tùy theo tình hình thực tế của đơn vị, Ban chấp hành chi đoàn có thể chủ động lựa chọn một trong các hình thức sau để tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm:
 
-       Tổ chức nghe nói chuyện truyền thống: Ban chấp hành chi đoàn mời báo cáo viên nói chuyện với đoàn viên chi đoàn về các chuyên đề, sự kiện lịch sử hoặc giao lưu, trò chuyện, gặp gỡ các nhân chứng lịch sử, cựu cán bộ Đoàn kể các câu chuyện lịch sử về các Anh hùng Liệt sĩ trẻ tuổi, cán bộ Đoàn, Đoàn viên thanh niên tiêu biểu. Có thể lồng ghép chiếu phim tư liệu về các sự kiện lịch sử, các Anh hùng liệt sĩ trẻ tuổi, tổ chức thi tìm hiểu về lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, truyền thống lịch sử địa phương, đơn vị, ngành nghề; tổ chức tham quan tìm hiểu phòng truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tp. Hồ Chí Minh…
 
-       Tổ chức tọa đàm, diễn đàn, hội thi về nội dung sinh hoạt liên quan đến chủ đề “Tiếp bước truyền thống, xây dựng tương lai”, gắn với việc phát động đoàn viên tìm hiểu, học tập truyền thống, lịch sử đất nước, lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh, truyền thống Đoàn qua các thời kỳ. Tuyên truyền về những nội dung trọng tâm trong Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tp. Hồ Chí Minh lần IX và Nghị quyết Đại hội Đoàn các đơn vị; bàn bạc, thảo luận và đề xuất các giải pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp và Công trình thanh niên trong năm 2013.
 
-       Kết hợp sinh hoạt chi đoàn chủ điểm với tổ chức các Ngày đoàn viên cùng hành động: Các chi đoàn  xây dựng các nội dung sinh hoạt của chi đoàn kết hợp với việc triển khai, thực hiện các hoạt động trong Tháng Thanh niên, phát động đăng ký, thực hiện các công trình thanh niên, chương trình Rèn luyện Đoàn viên; tham gia xây dựng văn minh đô thị, phát động các hành vi ứng xử văn hóa nơi công cộng, trong công sở… đề xuất giải pháp cụ thể tham gia giải quyết những khó khăn tại địa phương, đơn vị trong từng lĩnh vực chuyên môn cụ thể.
 
4.       Tài liệu tham khảo:

-         Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do Thành Đoàn triển khai (cập nhật trên website Thành Đoàn www.thanhdoan.hochiminh.gov.vn)
-         Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần IX, nhiệm kỳ 2011 – 2015.
-         Nghị quyết Đại hội Đảng bộ địa phương, đơn vị
-         Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần X, nhiệm kỳ 2012 – 2017
-         Nghị quyết Đại hội Đoàn thành phố lần IX, nhiệm kỳ 2012 – 2017
-         Báo cáo tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố hoặc của địa phương năm 2012.
-         Các tài liệu, phim ảnh về truyền thống lịch sử Tp. Hồ Chí Minh, truyền thống địa phương đơn vị, truyền thống ngành nghề…
-         Các tư liệu như sách, báo, hình ảnh, các mô hình, giải pháp… hiệu quả, sáng tạo qua các thời kỳ của công tác Đoàn và phong trào thanh niên Thành phố hoặc của địa phương, đơn vị.
 
Ngoài ra, tùy từng chủ đề, nội dung cụ thể, Ban chấp hành các chi Đoàn có thể chủ động tìm, tham khảo những tài liệu phù hợp có liên quan.
 
II. THỰC HIỆN:

a.   Công tác chuẩn bị:

-  Ban Chấp hành chi đoàn xây dựng chương trình sinh hoạt chi đoàn chủ điểm theo thời gian quy định, tham khảo, chuẩn bị các tài liệu có liên quan đến buổi sinh hoạt.
-  Ban Chấp hành chi Đoàn có buổi hội ý, thảo luận và thống nhất về nội dung, thời gian, địa điểm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng Ủy viên Ban Chấp hành, các đoàn viên trong chi đoàn (điều khiển chương trình, công tác tổ chức, hậu cần, trang trí…) nhằm đảm bảo cho sinh hoạt chi đoàn chủ điểm diễn ra thành công.
-  Ban Chấp hành chi Đoàn báo cáo xin ý kiến cấp ủy (nếu có) trước khi tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm.
-  Ban Chấp hành chi đoàn thông báo trước cho Đoàn viên biết về thời gian, địa điểm và phổ biến trước chủ đề, nội dung của buổi sinh hoạt cho đoàn viên chuẩn bị, phân công nhiệm vụ cho từng đoàn viên; yêu cầu đoàn viên tham dự đông đủ (Lưu ý: sinh hoạt chi đoàn chủ điểm phải đảm bảo ít nhất 80% đoàn viên trong chi đoàn tham gia).
-   Ban Chấp hành chi Đoàn lưu ý công tác truyền thông, tuyên truyền nhằm giới thiệu rộng rải nội dung buổi sinh hoạt chủ điểm của chi Đoàn cho cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể, thanh thiếu niên, nhân dân, người lao động tại địa phương, đơn vị. Sau buổi sinh hoạt chủ điểm, Ban Chấp hành các chi Đoàn chú ý thông tin kết quả , hình ảnh buổi sinh hoạt trên website, bảng tin, tờ tin, tập san hoặc các hình thức tuyên ruyền cổ động trực quan khác; đồng thời ghi nhận ý kiến phản hồi, đánh giá của Đoàn viên nhằm rút kinh nghiệm cho công tác tổ chức các buổi sinh hoạt chi Đoàn chủ điểm sau tốt hơn.
-  Ban chấp hành chi Đoàn thông tin kết quả, tiến độ thực hiện những phần việc, hành động, công trình thanh niên đăng ký trong buổi sinh hoạt chủ điểm cho toàn thể Đoàn viên vào các buổi sinh hoạt định kỳ tiếp theo.
 
b.  Bố cục chương trình:
-   Ổn định tổ chức, sinh hoạt tập thể.
-  Tuyên bố lý do – Giới thiệu đại biểu, nêu ý nghĩa, chủ đề sinh hoạt chi đoàn chủ điểm.
-  Định hướng nội dung sinh hoạt, các yêu cầu đối với đoàn viên.
-  Đoàn viên tham gia sinh hoạt phát biểu, thảo luận, trao đổi ý kiến, cảm nhận, suy nghĩ và nêu ra những hành động cụ thể liên quan đến chủ đề.
-  Đúc kết nội dung buổi sinh hoạt chi đoàn chủ điểm, trao đổi các nội dung cần thực hiện, các công trình, phần việc của chi đoàn trong tháng.

--> Đề cương tuyên truyền 82 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Video
Tiện ích
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây