Danh sách Sinh viên tham gia ngoại khóa Củ Chi năm 2013

Thứ sáu - 13/09/2013 18:54
DANH SÁCH SINH VIÊN THAM GIA 
NGOẠI KHÓA TẠI KHU DI TÍCH LỊCH SỬ ĐỊA ĐẠO CỦ CHI

XE 1

STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH MSSV KHOA GHI CHÚ
01 Lê Thị Kim Hoàng 12/08/1995      
02 Bùi Thị  Hồng 26/07/1995   CNTT  
03 Tất Chí Hùng 05/03/1993   TCNH  
04 Võ Phú Hữu 01/01/1995   CNTT  
05 Phan Tấn Huy 07/02/1995      
06 Ngô Vũ  Kha 04/03/1995   CNTT  
07 Dương Xuyên Khang 15/12/1995   CNTT  
08 Đặng Hoàng Quốc Khánh 04/09/1995   CNTT  
09 Nguyễn Kim Khoa 08/07/1995   CNTT  
10 Dương Lê Hồng Thụy Thiên Kim 25/02/1995   QTKD  
11 Nguyễn Tất Hoàng Lân 12/09/1995   CNTT  
12 Trần Nguyễn Thùy Linh 01/11/1994   CNTT  
13 Nguyễn Đức Lợi 11/02/1995   CNTT  
14 Trần Quốc Long 26/08/1990      
15 Diệp Nhật Long 20/10/1995   CNTT  
16 Văn Tiến Bảo Long 15/11/1994   CNTT  
17 Huỳnh Văn Long 10/04/1995   CNTT  
18 Ngô Thanh  Long 08/04/1995   CNTT  
19 Tài Bảo  Lọng 28/03/1995   CNTT  
20 Nguyễn Vi Luân 15/05/1995   CNTT  
21 Nguyễn Đức Luyện 14/10/1995   CNTT  
22 Nguyễn Thị Ngọc Mai 23/01/1994   TCNH  
23 Võ Tiến  Mạnh 05/07/1995   CNTT  
24 Phan  Mến 14/04/1992   QTKD  
25 Nguyễn Văn Nam 17/02/1995   ĐTVT  
26 Võ Hoàng Nam 11/02/1995   CNTT  
27 Phí Thiên  Nam 13/10/1994   CNTT  
28 Nguyễn Hữu  Ngôn 18/04/1995   CNTT  
29 Lê Trương Phương Nguyên 18/02/1995   QTKD  
30 Nguyễn Thị Xuân Nguyên 24/11/1994   TCNH  
31 Nguyễn Văn  Nhân 15/08/1994   CNTT  
32 Nguyễn Hữu  Nhân 11/06/1995   CNTT  
33 Dương Nguyễn Thiện Nhân 25/06/1995   TCNH  
34 Lê Thị Thúy  Nhi 12/01/1995   CNTT  
35 Trần Văn Nhơn 04/04/1995   CNTT  
36 Nguyễn Thị Hồng Nhung 02/10/1995   CNTT  
37 Uông Trọng Phát 08/11/1995   ĐTVT  
38 Nguyễn Thanh Phong 27/07/1995   QTKD  
39 Trịnh Thanh Phong 27/10/1995   CNTT  
40 Hoàng Xuân  Phong 26/09/1995      
41 Lâm Hoài Phong 09/08/1995   CNTT  
42 Nguyễn Văn Phong 20/02/1995   ĐTVT  
43 Lê Thị Ngọc Phụng 08/12/1995   CNTT  
44 Phạm Hữu Quân 26/10/1993   CNTT  
45 Lê Hữu Quân 09/05/1994   CNTT  

XE 2

STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH MSSV KHOA GHI CHÚ
01 Nguyễn Hoàng An 15/12/1995      
02 Trần Đức  Anh 18/11/1995   CNTT  
03 Trịnh Lê Hoàng Anh 17/08/1995   CNTT  
04 Hoàng Bảo Anh 19/12/1995   CNTT  
05 Võ Duy Bảo 20/01/1994   CNTT  
06 Phạm Khắc  Bạo 02/11/1994   ĐTVT  
07 Giang Nguyễn Ngọc  Bích 12/11/1995   TCNH  
08 Vũ Duy Bình 02/05/1995   CNTT  
09 Lê Thanh  Cang 07/08/1995   CNTT  
10 Đào Thị Mỹ Chi 11/09/1995   TCNH  
11 Lê Hồng Chuẩn 15/07/1994   ĐTVT  
12 Phạm Văn  Đài 17/11/1995   CNTT  
13 Huỳnh Công Danh 08/11/1995   CNTT  
14 Nguyễn Thị Đào 27/02/1995   TCNH  
15 Nguyễn Thị Thanh Đào 12/04/1993   QTKD  
16 Nguyễn Tiến Đạt 10/02/1995   CNTT  
17 Trần Tấn Đạt 09/12/1995   CNTT  
18 Lý Thành Đạt 04/12/1995   CNTT  
19 Nguyễn Quốc Đạt 01/10/1995   CNTT  
20 Nguyễn Tấn Đạt 26/01/1995   CNTT  
21 Lê Tấn  Đạt 17/11/1995   CNTT  
22 Vũ Tiến Định 25/05/1995      
23 Nguyễn Văn  04/10/1995   CNTT  
24 Thân Trí  Đức 28/07/1995   CNTT  
25 Nguyễn Minh  Đức 17/09/1995   CNTT  
26 Trần Ngọc Đức 17/12/1995   CNTT  
27 Chung Minh Đức 10/01/1991   TCNH  
28 Vũ Tiến Dũng 17/08/1995   CNTT  
29 Mai Văn Hoàng  Duy 05/09/1995   CNTT  
30 Trần Xuân Hải 26/08/1995   CNTT  
31 Võ Sơn Hải 03/05/1995   CNTT  
32 Ưng Thế Hải 22/10/1995   CNTT  
33 Hồ Thanh Hằng 14/04/1995   QTKD  
34 Phan Trần Hảo 14/03/1995   CNTT  
35 Trần Thị Hiền 04/03/1995   TCNH  
36 Vương Nhật  Hiệp 10/06/1992   CNTT  
37 Hồ Thị Minh Hiếu 19/07/1995   CNTT  
38 Nguyễn Minh Hiếu 28/11/1995   TCNH  
39 Đào Vũ Trung  Hiếu 23/09/1995   CNTT  
40 Lê Đắc Thái Hòa 30/05/1995      
41 Đào Thị Thu Hoài 08/06/1994   TCNH  
42 Trần Thanh  Hoàng 03/08/1993      
43 Đào Thanh Hoàng 27/01/1995   CNTT  

XE 3

STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH MSSV KHOA GHI CHÚ
01 Nguyễn Lê Minh Quân 25/12/1995   CNTT  
02 Nguyễn Lê Hùng Quang 20/08/1994   CNTT  
03 Trần Duy Quang 02/04/1995   ĐTVT  
04 Nguyễn Thị Phương Quyên 17/10/1995   QTKD  
05 Võ Thị Lệ  Quyên 10/06/1995   TCCN  
06 Phạm Xuân Quỳnh 20/08/1994   CNTT  
07 Phạm Duy Sang 27/07/1995   CNTT  
08 Huỳnh Ngọc Sơn 26/07/1995   CNTT  
09 Phan Đức Tài 12/02/1995   CNTT  
10 Cao Cơ Tài 12/12/1995   ĐTVT  
11 Nguyễn Ngọc  Tài 22/01/1995   CNTT  
12 Nguyễn Văn Tấn 10/08/1995   CNTT  
13 Trần Quyết Thắng 02/09/1995   CNTT  
14 Châu Đinh Thắng 21/10/1995   CNTT  
15 Trương Quốc  Thắng 26/05/1995   CNTT  
16 Trần Lê Minh Thắng 04/01/1995   CNTT  
17 Huỳnh Lê  Thanh 10/02/1995      
18 Nguyễn Nguyên Thành 21/05/1994   ĐTVT  
19 Nguyễn Ngọc  Thảo 01/01/1993   QTKD  
20 Trần Hoàng Thiên 15/04/1995   CNTT  
21 Đồng Ngọc  Thiện 08/03/1994   CNTT  
22 Ngô Văn  Thịnh 24/08/1995   CNTT  
23 Trần Nguyên Thịnh 12/03/1995   ĐTVT  
24 Trịnh Hoàng  Thông 07/07/1995   CNTT  
25 Nguyễn Quang Tín 16/09/1995   CNTT  
26 Trương Tuấn Toàn 06/01/1995   CNTT  
27 Nguyễn Ngọc  Trọng 01/10/1995   CNTT  
28 Trần Thanh  Trúc 30/01/1995   CNTT  
29 Mai Nhựt Trường 19/09/1995   CNTT  
30 Lâm Quang Trường 12/11/1995   ĐTVT  
31 Lượng Phước  Trường 28/05/1995   CNTT  
32 Quách Anh Tuấn 14/12/1994   ĐTVT  
33 Trần Phương  Tùng 20/08/1995   CNTT  
34 Phan Thanh Tùng 19/09/1994   CNTT  
35 Đặng  Tương 26/06/1995   CNTT  
36 Đăng Kloan Tuyên 12/08/1994   CNTT  
37 Trần Nhật Tuyên 24/11/1995   CNTT  
38 Nguyễn Thị  Tuyết 03/05/1993   TCCN  
39 Bùi Hoàng Văn 16/09/1995   CNTT  
40 Nguyễn Quang Vinh 05/09/1995      
41 Nguyễn Hoàng  Vĩnh 10/07/1995   CNTT  
42 Nguyễn Tín 07/05/1995   ĐTVT  
43 Nguyễn Hồ Anh Vương 19/10/1995   CNTT  
44 Hồ Lê Thúy Vy 29/07/1993   CNTT  
45 Nguyễn Thị Kim Yến 14/04/1995   CNTT  

Phụ trách xe 1: Đ/c Trần Quốc Thủ (số ĐTLL: 0121 6655 639)
Phụ trách xe 2: Đ/c Phạm Minh Đạt (số ĐTLL: 0939 474 034)
Phụ trách xe 3: Đ/c Võ Thanh Phú (số ĐTLL: 0168 5144 089)
Lưu ý: 
- Thời gian tập trung: 6h00, thời gian xe bắt đầu di chuyển: 6h30
 - Các bạn sinh viên tự chuẩn bị ăn sáng
- Trang phục gọn nhẹ, lịch sự

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Video
Tiện ích
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây